مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران از دستور سرلشکر سلامی برای آمادگی تمامی یگان‌های واکنش سریع، امدادی و درمانی سپاه مستقر در استان هرمزگان خبر داد….

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران از دستور سرلشکر سلامی برای آمادگی تمامی یگان‌های واکنش سریع، امدادی و درمانی سپاه مستقر در استان هرمزگان خبر داد.