یک مقام ارشد دولت واشنگتن گفت، رئیس‌جمهوری آمریکا درخواست پنتاگون برای استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در سومالی به منظور مقابله با گروه "تروریستی" الشباب را تایید کرده است….

یک مقام ارشد دولت واشنگتن گفت، رئیس‌جمهوری آمریکا درخواست پنتاگون برای استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در سومالی به منظور مقابله با گروه "تروریستی" الشباب را تایید کرده است.