درحالیکه تحلیلگران نسبت به افول چشم‌انداز توافق، هشدار می‌دهند، جوزپ بورل، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا به تهران می‌آید تا به عنوان بخشی از تلاش‌های جاری برای احیای برجام با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر مقامات ذیربط ایرانی دیدار و گفت…

درحالیکه تحلیلگران نسبت به افول چشم‌انداز توافق، هشدار می‌دهند، جوزپ بورل، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا به تهران می‌آید تا به عنوان بخشی از تلاش‌های جاری برای احیای برجام با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر مقامات ذیربط ایرانی دیدار و گفت‌وگو کند.