بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در خصوص دستورالعمل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد شاغلین مشابه ابلاغ شد.
نوشته دستورالعمل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در خصوص دستورالعمل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد شاغلین مشابه ابلاغ شد.
نوشته دستورالعمل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.