واکسن جدید ویروس HIV در آزمایشی محدود بر انسان‌ها موفق ظاهر شد و توانست پاسخ ایمنی مطلوبی در افراد ایجاد کند.
The post دستاوردی بزرگ: نتایج امیدوارکننده یک واکسن تجربی HIV در فاز اول آزمایش انسانی appeared first on دیجیاتو.

واکسن جدید ویروس HIV در آزمایشی محدود بر انسان‌ها موفق ظاهر شد و توانست پاسخ ایمنی مطلوبی در افراد ایجاد کند.

The post دستاوردی بزرگ: نتایج امیدوارکننده یک واکسن تجربی HIV در فاز اول آزمایش انسانی appeared first on دیجیاتو.