روز گذشته ارتباطات ایران مختل شد این اختلال از حدود ساعت ۱۰ صبح دیروز و در شهرهای مختلف ایران رخ داد.این اختلال که به گفته مسئولین ناشی از آتش‌سوزی در یکی از حوضچه‌های ارتباطاتی منطقه هشت بود با واکنش مختلف کاربران در فضای مجازی و فعالان اقتصادی در حوز…

روز گذشته ارتباطات ایران مختل شد این اختلال از حدود ساعت ۱۰ صبح دیروز و در شهرهای مختلف ایران رخ داد.این اختلال که به گفته مسئولین ناشی از آتش‌سوزی در یکی از حوضچه‌های ارتباطاتی منطقه هشت بود با واکنش مختلف کاربران در فضای مجازی و فعالان اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات روبرو شد.