وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که «حلوصی آکار» وزیر دفاع این کشور تلفنی با «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا درباره همکاری در چارچوب موضوعات دفاع و امنیتی گفت‌وگو کردند.

وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که «حلوصی آکار» وزیر دفاع این کشور تلفنی با «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا درباره همکاری در چارچوب موضوعات دفاع و امنیتی گفت‌وگو کردند.