وزرای خارجه روسیه و رژیم صهیونیستی درباره برجام به گفت و گو نشستند.

وزرای خارجه روسیه و رژیم صهیونیستی درباره برجام به گفت و گو نشستند.