وزیر امور خارجه انگلیس طی تماسی با وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تبریک انتصاب وی ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف گسترش یابد….

وزیر امور خارجه انگلیس طی تماسی با وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تبریک انتصاب وی ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف گسترش یابد.