حسنهانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است که قطر به‌دلیل برخورداری مناسبات کاملا حسنه و خوب با آمریکایی‌ها و به‌ویژه تروئیکای اروپایی، می‌تواند در بن‌بست‌شکنی از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۴ نقش مثبتی ایفا کند….

حسنهانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است که قطر به‌دلیل برخورداری مناسبات کاملا حسنه و خوب با آمریکایی‌ها و به‌ویژه تروئیکای اروپایی، می‌تواند در بن‌بست‌شکنی از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۴ نقش مثبتی ایفا کند.