اقتصادنیوز: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل خطاب به دولت گفت: در قیمت گندم حتما تجدید نظر کنید ما احتیاج به اوکراین نداریم و اگر درایت شود جنگ اوکراین نمی‌تواند در اقتصاد ما تاثیر بگذارد….

اقتصادنیوز: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل خطاب به دولت گفت: در قیمت گندم حتما تجدید نظر کنید ما احتیاج به اوکراین نداریم و اگر درایت شود جنگ اوکراین نمی‌تواند در اقتصاد ما تاثیر بگذارد.