احمد دامود نویسنده، پژوهشگر، مدرس و مترجم روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ در ۸۴ سالگی درگذشت. او که در بزنگاهی تاریخی وارد تئاتر ایران شده بود؛ اوایل دهه۷۰ همانطور که هنوز در حوزه ترجمه دچار مشکل بودیم و کتاب‌های تالیفی بسیار اندک بود، سفر به خانه ابدی را تن…

احمد دامود نویسنده، پژوهشگر، مدرس و مترجم روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ در ۸۴ سالگی درگذشت. او که در بزنگاهی تاریخی وارد تئاتر ایران شده بود؛ اوایل دهه۷۰ همانطور که هنوز در حوزه ترجمه دچار مشکل بودیم و کتاب‌های تالیفی بسیار اندک بود، سفر به خانه ابدی را تنها با حضور ۵ نفر از دوستانش انجام داد،‌آن هم در غیاب دردناک متولیان و مسئولان دولتی تئاتر.