«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.