وزیر راه و شهرسازی و مشاور نخست وزیر پاکستان بر سر عبور کامیون‌های دو کشور با هدف ترانزیت کالا و تسهیل رونق تجاری توافق کردند.

وزیر راه و شهرسازی و مشاور نخست وزیر پاکستان بر سر عبور کامیون‌های دو کشور با هدف ترانزیت کالا و تسهیل رونق تجاری توافق کردند.