در دیدار مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و فرمانده نیروی هوایی ارتش مقرر شد پیگیری و تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک در حال اجرا انجام شود.

در دیدار مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و فرمانده نیروی هوایی ارتش مقرر شد پیگیری و تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک در حال اجرا انجام شود.