استقلال در صورت باز شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی اش نیاز به جذب حداقل سه بازیکن جدید دارد.

استقلال در صورت باز شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی اش نیاز به جذب حداقل سه بازیکن جدید دارد.