اسناد داخلی گوگل نشان می‌دهد که این شرکت در تلاش برای مقابله با ChatGPT است که کارمندان زیادی را به این پروژه اختصاص داده است.
The post در تلاش برای مقابله با ChatGPT؛ گوگل چت‌باتی با فناوری LaMDA را آزمایش می‌کند appeared first on دیجیاتو.

اسناد داخلی گوگل نشان می‌دهد که این شرکت در تلاش برای مقابله با ChatGPT است که کارمندان زیادی را به این پروژه اختصاص داده است.

The post در تلاش برای مقابله با ChatGPT؛ گوگل چت‌باتی با فناوری LaMDA را آزمایش می‌کند appeared first on دیجیاتو.