شهریاریها : رئیس سنی شورای شهر کرج گفت: ما در شورای جدید به دنبال این هستیم که شهردار را با اجماع و توافق همه اعضا بر روی یک گزینه انتخاب کنیم. محمدحسین خلیلی اردکانی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، گفت: برای انتخاب شهردار کرج دوست داریم در شورا یک تفاهم کلی […]

در تلاشیم شهردار کرج با اجماع انتخاب شود نه اکثریت

شهریاریها : رئیس سنی شورای شهر کرج گفت: ما در شورای جدید به دنبال این هستیم که شهردار را با اجماع و توافق همه اعضا بر روی یک گزینه انتخاب کنیم.
محمدحسین خلیلی اردکانی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، گفت: برای انتخاب شهردار کرج دوست داریم در شورا یک تفاهم کلی حاصل شود و شهردار براساس اجماع انتخاب شود نه براساس اکثریت.
خلیلی اردکانی خاطرنشان کرد: در هر حال اختلاف نظرهایی میان اعضا وجود دارد اما تلاش می‌کنیم که در انتخاب، اجماع حاصل شود.
وی در خصوص عدم تشکیل جلسه روز یکشبه (۲۹ مرداد)، اعلام کرد: روز گذشته قراری بر تشکیل جلسه نبود.
رئیس سنی شورای شهر کرج تصریح کرد: در حال حاضر برنامه هر پنج گزینه مطرح به طور کامل بررسی شده و ادامه روند جلسات شورای برای اجماع بر روی یک گزینه است.
خلیلی اردکانی در پایان گفت: امروز جلسه دیگری با حضور اعضای شورا برای ادامه بررسی‌ها برگزار خواهد شد.