یکی زیبایی‌های دریاچه نمک در کویر مرنجاب کاشان که در این روز‌ها پر از آب شده است.

یکی زیبایی‌های دریاچه نمک در کویر مرنجاب کاشان که در این روز‌ها پر از آب شده است.