همزمان با فرا رسیدن عید فطر، بوستان شهدای خلیج فارس پایتخت به روی شهروندان گشوده می‌شود.

همزمان با فرا رسیدن عید فطر، بوستان شهدای خلیج فارس پایتخت به روی شهروندان گشوده می‌شود.