جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش از تنگه‌های مهم و راهبردی جهان که در اختیار دشمنان ما قرار دارد، عبور کرد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش از تنگه‌های مهم و راهبردی جهان که در اختیار دشمنان ما قرار دارد، عبور کرد.