دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی ضمن تسلیت تسلیت شهادت سردار حمید خدادی گفت: شهادت وی سند دیگری است بر مظلومیت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنانی که ابتدائی‌ترین اصول انسانی را در جنگی تحمیلی و حتی بعد از آن زیر پا گذاشتند….

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی ضمن تسلیت تسلیت شهادت سردار حمید خدادی گفت: شهادت وی سند دیگری است بر مظلومیت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنانی که ابتدائی‌ترین اصول انسانی را در جنگی تحمیلی و حتی بعد از آن زیر پا گذاشتند.