درگیری بازیکنان با ویلموتس در سوپر کاپ آفریقا مقابل الاهلی مصر کلید خورد.

درگیری بازیکنان با ویلموتس در سوپر کاپ آفریقا مقابل الاهلی مصر کلید خورد.