وزارت دفاع آذربایجان از درگیری با نیرو‌های ارمنستان در مرز دو کشور خبر داد.

وزارت دفاع آذربایجان از درگیری با نیرو‌های ارمنستان در مرز دو کشور خبر داد.