تسنیم نوشت: بر اساس اطلاعات رسیده ساعتی پیش درگیری مرزی در منطقه مرزی نیمروز رخ داده است. طبق گزارش، مرزبان ایرانی در حال گشت‌زنی در منطقه پاسولی، منطقه مرزی ایران و افغانستان بوده که با کاروان قاچاقچیان مواد مخدر عبوری از خاک افغانستان به سوی ایران، ر…

تسنیم نوشت: بر اساس اطلاعات رسیده ساعتی پیش درگیری مرزی در منطقه مرزی نیمروز رخ داده است. طبق گزارش، مرزبان ایرانی در حال گشت‌زنی در منطقه پاسولی، منطقه مرزی ایران و افغانستان بوده که با کاروان قاچاقچیان مواد مخدر عبوری از خاک افغانستان به سوی ایران، روبرو می‌شود. قاچاقچیان به سوی سرباز مرزبانی ایران اقدام به تیراندازی می‌کنند.