دروازه‌بان تیم استقلال به مصاحبه پزشک آبی‌پوشان درباره مصدومیتش اعتراض کرد.

دروازه‌بان تیم استقلال به مصاحبه پزشک آبی‌پوشان درباره مصدومیتش اعتراض کرد.