درگیری میان نیروهای مقاومت و نیروهای اشغالگر آمریکا در سوریه وارد مرحله جدیدی شده است؛ به گونه ای که منابع خبری از حمله راکتی نیروهای مقاومت علیه مواضع آمریکا در دیرالزور خبر می دهند و همزمان جنگنده های آمریکایی به مواضع نیروهای مقاومت حمله کرده اند….

درگیری میان نیروهای مقاومت و نیروهای اشغالگر آمریکا در سوریه وارد مرحله جدیدی شده است؛ به گونه ای که منابع خبری از حمله راکتی نیروهای مقاومت علیه مواضع آمریکا در دیرالزور خبر می دهند و همزمان جنگنده های آمریکایی به مواضع نیروهای مقاومت حمله کرده اند.