دانشجوی رتبه سوم کنکور سراسری بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

دانشجوی رتبه سوم کنکور سراسری بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.