مدیرعامل پرسپولیس گفت: تیم مقابل پرسپولیس(النصر) تیم بزرگی بود و بهترین بازیکنان دنیا را دارد.

مدیرعامل پرسپولیس گفت: تیم مقابل پرسپولیس(النصر) تیم بزرگی بود و بهترین بازیکنان دنیا را دارد.