یاسین بونو با درخشش در ضربات پنالتی به عنوان بهترین بازیکن زمین در دیدار مراکش و اسپانیا انتخاب شد.

یاسین بونو با درخشش در ضربات پنالتی به عنوان بهترین بازیکن زمین در دیدار مراکش و اسپانیا انتخاب شد.