شواهد جدید نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به کووید برای مدت طولانی از التهاب شدیدی رنج می‌برند که کل بدن را درگیر می‌کند و کاهش آن التهاب می‌تواند کلید نجات جان آنها باشد….

شواهد جدید نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به کووید برای مدت طولانی از التهاب شدیدی رنج می‌برند که کل بدن را درگیر می‌کند و کاهش آن التهاب می‌تواند کلید نجات جان آنها باشد.