درمان بیماری فک و صورت شامل درمان دردهایی می‌شود که در ناحیه فک و صورت اتفاق می‌افتد، منشا نامعلومی دارند و ناشی از اختلال در مفصل فکی – گیجگاهی هستند. در این مطلب از جدیدترین روش درمان خواهیم گفت….

درمان بیماری فک و صورت شامل درمان دردهایی می‌شود که در ناحیه فک و صورت اتفاق می‌افتد، منشا نامعلومی دارند و ناشی از اختلال در مفصل فکی – گیجگاهی هستند. در این مطلب از جدیدترین روش درمان خواهیم گفت.