محمود گبرلو در اینستاگرام خود نوشت :”دریدگی و بی پروایی” دربرخی برنامه های اینترنتی ایرانی حال بهم زن شده… برنامه ” ام شو ” مجید صالحی در گفتگو با اکبرعبدی اورا به سمت بی پروایی و دریدگی اخلاقی میکشاند تا از رابطه جنسی و غیر اخلاقی همکارش بگوید. اکبرعبدی طنز پردازو کمدین جذابی است اما […]

محمود گبرلو در اینستاگرام خود نوشت :”دریدگی و بی پروایی” دربرخی برنامه های اینترنتی ایرانی حال بهم زن شده… برنامه ” ام شو ” مجید صالحی در گفتگو با اکبرعبدی اورا به سمت بی پروایی و دریدگی اخلاقی میکشاند تا از رابطه جنسی و غیر اخلاقی همکارش بگوید. اکبرعبدی طنز پردازو کمدین جذابی است اما حتما برای بیان شوخی هایش (بخصوص جنسی ) حرمتی دارد و سعی نمیکند در جمع “دریدگی” داشته باشد . بدون شک بدون هدایت تهیه کننده و مجری ها زمینه برایش فراهم نمیشود. (او روزی میهمان برنامه زنده ام بود و کاملا با روحیه اش آشناهستم و شیوه های اجرا و گفتگو را هم بلدم ) .شریفی نیا ودختران نجیب اش و همسرمحترم اش از بازیگران محبوب مردم هستند این درست نیست به او تهمت ارتباط با زنان بزنند والقا کنند که انگار او زن باز است . شرمنده ام اما این گفتگو این مفهوم رو القا میکرد. پس شرم و حیا و عفت کلام کجا رفته است. در دنیا ، بی پروایی کلامی و دریدگی اخلاقی مد شده اما قرار نیست ما هم همانند آنها باشیم.
#اکبر_عبدی #مجید_صالحی#ام_شو #طنز #شوخی #بی_پروایی #بد_اخلاقی