“درز” در استان فارس لرزید
“درز” در استان فارس لرزید

شهریاریها : منطقه “درز” در استان فارس دقایقی پیش لرزید.  این زمین لرزه در ساعت هشت و 21 دقیقه و با قدرت چهار ریشتر، 42 کیلومتری درز در استان فارس را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 36 کیلومتری زمین رخ داده است. اخبار تکمیلی درباره خسارات احتمالی این زمین لرزه متعاقبا اعلام می شود.

زلزلهشهریاریها : منطقه “درز” در استان فارس دقایقی پیش لرزید.

 این زمین لرزه در ساعت هشت و 21 دقیقه و با قدرت چهار ریشتر، 42 کیلومتری درز در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 36 کیلومتری زمین رخ داده است.

اخبار تکمیلی درباره خسارات احتمالی این زمین لرزه متعاقبا اعلام می شود.