در جهانی که افراد با اپلیکیشن‌ها و با سوییپ کردن یک تصویر روی تلفن هوشمند و بعد گپ زدن در واتس‌اپ، دنبال شریک زندگی‌شان می‌گردند، به نظر می‌رسد قرن نوزدهم دوره‌ای ایده‌آل برای خواستگاری و اظهار عشق بوده است….

در جهانی که افراد با اپلیکیشن‌ها و با سوییپ کردن یک تصویر روی تلفن هوشمند و بعد گپ زدن در واتس‌اپ، دنبال شریک زندگی‌شان می‌گردند، به نظر می‌رسد قرن نوزدهم دوره‌ای ایده‌آل برای خواستگاری و اظهار عشق بوده است.