درخواست ۳۸ مورد استیضاح در مجلس دهم

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: تاکنون ۳۸ استیضاح در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و وزرای ارتباطات، اطلاعات، دادگستری، بهداشت و دفاع تاکنون استیضایشان مطرح نشده است.

شهریاریها ، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در جمع خبرنگاران درباره موارد استیضاح وزرا گفت: از ابتدای مجلس دهم وزارتخانه‌های مختلفی وزرایشان مورد استیضاح قرار گرفت.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آموزش و پرورش چهار بار، نیرو چهار بار، اقتصاد سه بار، راه و شهرسازی سه بار، علوم سه بار، تعاون چهار بار، کشور شش بار، جهاد کشاورزی چهار بار، نفت دو بار، صنعت دو بار، ارشاد دو بار و امور خارجه یک بار طرح استیضاحشان مطرح شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۸ استیضاح در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و وزرای ارتباطات، اطلاعات، دادگستری، بهداشت و دفاع تاکنون استیضایشان مطرح نشده است.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از تعداد استیضاح‌های مطرح شده دو مورد عدم اعتماد برای آقایان ربیعی و کرباسیان، چهار مورد ادامه خدمت آخوندی دو بار، ربیعی و حجتی یک بار و چهار مورد استعفا مورد قبول واقع شد که آقایان بطحایی، آخوندی، حجتی و شریعتمداری بودند.

وی در خصوص استیضاح‌های مطرح شده و مورد وصول قرار گرفته نیز گفت: استیضاح وزرای کشور، نفت و آموزش و پرورش تاکنون به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده که در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌ و در صورت قانع نشدن نمایندگان در کمیسیون‌ها، به صحن مجلس ارجاع داده خواهد شد.