یحیی گل محمدی در ملاقات روز دوشنبه خودش با سینا اسدبیگی خواستار حل مشکل او شده و اعلام کرده که این بازیکن را به هر قیمتی می خواهد.

یحیی گل محمدی در ملاقات روز دوشنبه خودش با سینا اسدبیگی خواستار حل مشکل او شده و اعلام کرده که این بازیکن را به هر قیمتی می خواهد.