نماینده دائم چین در وین با انتشار توییت هایی به نقل از سخنرانی امروز رئیس سازمان انرژی اتمی چین خواهان عملکرد بی طرفانه و مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد….

نماینده دائم چین در وین با انتشار توییت هایی به نقل از سخنرانی امروز رئیس سازمان انرژی اتمی چین خواهان عملکرد بی طرفانه و مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.