لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به دنبال مذاکره با نیکولای چیوکا، همتای رومانیایی‌اش در بخارست گفت: کشورهای حاشیه دریای سیاه در بحبوحه اقدامات نظامی روسیه در این منطقه باید کاری انجام دهند….

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به دنبال مذاکره با نیکولای چیوکا، همتای رومانیایی‌اش در بخارست گفت: کشورهای حاشیه دریای سیاه در بحبوحه اقدامات نظامی روسیه در این منطقه باید کاری انجام دهند.