درخواست رفع فیلتر یوتوب برای بعضی اقشار به‌منزله ارائه اینترنت با سطوح دسترسی متفاوت است و کارشناسان می‌گویند نارضایتی جامعه را به‌همراه دارد.
The post درخواست نماینده مجلس: رفع فیلتر یوتوب برای دانشجویان و کسب‌و‌کارها appeared first on دیجیاتو.

درخواست رفع فیلتر یوتوب برای بعضی اقشار به‌منزله ارائه اینترنت با سطوح دسترسی متفاوت است و کارشناسان می‌گویند نارضایتی جامعه را به‌همراه دارد.

The post درخواست نماینده مجلس: رفع فیلتر یوتوب برای دانشجویان و کسب‌و‌کارها appeared first on دیجیاتو.