محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور میدانی رئیس دستگاه قضا در بین مردم و حضور سرزده به زندان‌ها، گفت: مشکلات خیلی عمیق و ریشه‌ای‌تر است که انتظار داشته باشیم با حضور میدای قابل حل باشد، البته نمی‌توان تأثیرات حضور میدانی را د…

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور میدانی رئیس دستگاه قضا در بین مردم و حضور سرزده به زندان‌ها، گفت: مشکلات خیلی عمیق و ریشه‌ای‌تر است که انتظار داشته باشیم با حضور میدای قابل حل باشد، البته نمی‌توان تأثیرات حضور میدانی را در افزایش اطلاع از مشکلات و حل آنها توسط رئیس قوه قضائیه انکار کرد، این اقدام باعث افزایش اطلاعات ایشان از واقعیات حاکم بر جامعه می‌شود.