بازیکن مسلمان تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به دلیل نه گفتن به درخواست باشگاه برای انجام یک کار مورد انتقاد واقع شده است.

بازیکن مسلمان تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به دلیل نه گفتن به درخواست باشگاه برای انجام یک کار مورد انتقاد واقع شده است.