نخست‌وزیر لهستان با درخواست از ناتو برای انجام اقدامی قاطع علیه پناهجویان بی‌پناهی که در مرز این کشور گرفتار شده‌اند، از اتحادیه اروپا نیز خواست بودجه دیوار مرزی لهستان را تأمین کند.

نخست‌وزیر لهستان با درخواست از ناتو برای انجام اقدامی قاطع علیه پناهجویان بی‌پناهی که در مرز این کشور گرفتار شده‌اند، از اتحادیه اروپا نیز خواست بودجه دیوار مرزی لهستان را تأمین کند.