وبگاه آمریکایی نوشته وزیر خارجه این کشور گفته در صورت احیای برجام، واشنگتن مانع از اجرای قرارداد 10 میلیارد دلاری هسته‌ای ایران و روسیه نمی‌شود….

وبگاه آمریکایی نوشته وزیر خارجه این کشور گفته در صورت احیای برجام، واشنگتن مانع از اجرای قرارداد 10 میلیارد دلاری هسته‌ای ایران و روسیه نمی‌شود.