سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اروپا بار دیگر به کانون همه گیری کووید-۱۹ در جهان تبدیل شده و هفته گذشته نزدیک به دو میلیون مورد جدید ابتلا به کووید-۱۹ در این منطقه ثبت شده است….

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اروپا بار دیگر به کانون همه گیری کووید-۱۹ در جهان تبدیل شده و هفته گذشته نزدیک به دو میلیون مورد جدید ابتلا به کووید-۱۹ در این منطقه ثبت شده است.