دختر معمر قذافی و خواهر سیف الاسلام نامزد ریاست‌جمهوری لیبی از لیبیایی‌ها تقاضا کرد از بردارش در انتخابات آینده حمایت کنند.

دختر معمر قذافی و خواهر سیف الاسلام نامزد ریاست‌جمهوری لیبی از لیبیایی‌ها تقاضا کرد از بردارش در انتخابات آینده حمایت کنند.