دو روز پیش  تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور اعاده دادرسی در مورد حکم انحلال جمعیت امام علی به قوه قضاییه ارائه شده است. آرش کیخسروی، یکی از وکلای جمعیت امام علی (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره علت اصلی صدور رأی ا…

دو روز پیش  تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور اعاده دادرسی در مورد حکم انحلال جمعیت امام علی به قوه قضاییه ارائه شده است. آرش کیخسروی، یکی از وکلای جمعیت امام علی (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره علت اصلی صدور رأی انحلال جمعیت، تاکید کرد: آنچه که سوابق موجود در پرونده حکایت می‌کند و متاسفانه تا جلسه رسیدگی از ما پنهان نگه داشته شده – و قضات بدوی و تجدیدنظر به اعتراض ما در این خصوص و عدم رعایت اصل تناظر بی‌توجه بودند – این است که پرونده متعاقب پیگیری‌های مکرر بخشی از دفتر یک مسئول و پیرو وصول یک نامه فاقد امضا تشکیل شده است. آن‌ها ابتدا از طریق وزارت کشور خواسته‌اند تا جمعیت امام علی (ع) وادار به تغییر ساختار داخلی شده و از هیات امنایی به مجمع عمومی تغییر دهد که جمعیت امام علی (ع) تسلیم این دستور غیرقانونی نشد. ما بعداً متوجه شدیم که این دخالت مستقیم آنجا در اداره جمعیت امام علی (ع) که برخلاف آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد نیز هست به این خاطر بوده که نهاد امنیتی عنوان داشته ساختار هیات امنایی امکان نفوذ به لایه مدیریتی را سد نموده است!