رابرت مالی از سئول درخواست کرد که به ایفای نقش «سازنده» در تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام ادامه دهد.

رابرت مالی از سئول درخواست کرد که به ایفای نقش «سازنده» در تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام ادامه دهد.