لژیونر ملی‌پوش ایران توانست اولین پاس گل خود را برای تیم جدیدش به ثبت برساند.

لژیونر ملی‌پوش ایران توانست اولین پاس گل خود را برای تیم جدیدش به ثبت برساند.