تیم ووشو آکادمی ورزشی نوید شاهین شهر در مسابقات کشوری سبک چاچوان جام شهید قاسم سلیمانی خوش درخشیدند.

تیم ووشو آکادمی ورزشی نوید شاهین شهر در مسابقات کشوری سبک چاچوان جام شهید قاسم سلیمانی خوش درخشیدند.